Forfatter: administrator

Fellesutgiftene øker fra 1. januar 2024

Styret har sett på budsjett for 2024 og vi ser oss dessverre nødt til åøke felleskostnader fra 1. januar 2024 for å ha penger til daglig drift. Felleskostnader økes med NOK 200 til NOK 2.400 totalt hvorav NOK 400fremdeles settes på egen VAkonto.

Read More

Tilhengeren

Felles tilhenger må repareres før den kan kan lånes ut. Det er mye slitasje på hengeren og reparasjoner koster. Vi har ikke budsjettert med reparasjon i tillit til at lånere er forsiktige med felles eiendom. Vi prøver å reparere på rimelig vis.

Read More