Måned: april 2023

Tilhengeren

Felles tilhenger må repareres før den kan kan lånes ut. Det er mye slitasje på hengeren og reparasjoner koster. Vi har ikke budsjettert med reparasjon i tillit til at lånere er forsiktige med felles eiendom. Vi prøver å reparere på rimelig vis.

Read More