Om Skogen Syd

Skogen Syd huseierforening (SSH) er en forening for beboere, selveiere
og sameiere, i Seljeveien og Liljeveien 14-32, med formål å ivareta
medlemmenes fellesinteresser som eiere. Eierne har obligatorisk
medlemskap i huseierforeningen.

Huseierforeningen ble opprettet som følge av at Skogen 1 borettslag ble
oppløst. Dermed ble medlemmene i borettslaget selveiere og ansvarlige
for egne eiendommer. Seljeveien 3 og 5 er organisert som sameier, da dette er firemannsboliger. SSH eier altså ikke boligene i området, det er det
medlemmene som gjør. Bygningsmassen består av rekkehus, firemannsboliger
og eneboliger. Huseierforeningen er kun eier av en garasje, av
forsamlingslokalet (vaskeriet), lekeplass og vann og avløp inn til husvegg/gulv.

Huseierforeningen har ansvar for fellesarealer og felles infrastruktur i
området, som vann og avløp, forsikring, TV/internett, lekeplass og så
videre. Husenes beliggenhet, med lekeplassen i midten, danner et
naturlig samarbeid om det som er felles.

SSH har også som formål å bidra til et sosialt og kulturelt fellesskap
og å skape et godt bomiljø for alle, og står bak diverse sosiale
arrangementer gjennom året, slik som dugnader, sommerfest og
julegrantenning på lekeplassen.